Otevření dotačního programu Inovační vouchery Libereckého kraje

Dovolujeme si Vás informovat, že je opět možno žádat o Inovační vouchery Libereckého kraje.

Dne 1.7.2017 se již pošesté otevírá možnost zažádat o podporu na projekty spolupráce podnikatelů s výzkumníky, a to prostřednictvím „Inovačního voucheru“ Libereckého kraje.

Firma, která sídlí v Libereckém kraji či zde má provozovnu, může získat až 200 000,-Kč na nákup služeb od výzkumných organizací z celé České republiky, kdy v rámci této spolupráce je možné získat například přístup k výzkumnému zařízení, služby měření, testování, smluvní vývoj produktu či služby, vypracování projektové dokumentace či vyvinutí prototypu zařízení, apod.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné zasílat od 1.7.2017 do 27.9.2017 a veškeré informace jsou k dispozici na odkazu http://dotace.kraj-lbc.cz/22-Regionalni-inovacni-program-r388532.htm

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

28.6.2017 od 10:00 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje pořádá Liberecký kraj seminář pro žadatele, kde bude představen nový dotační portál, osvětlen způsob podávání žádostí, účastníci budou seznámeni s možnými úskalími podávání žádosti a bude zde také možno osobně konzultovat záměry projektů se správci programu.