MÝTO CZ

Krajská hospodářská komora Liberec poskytuje služby v systému Mýta, tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména.......

Tel.:+420 486 123 677
Mob.:+420 602 342 225
Fax:+420 486 123 677
E-mail:myto@khkliberec.cz
Lenka Chrištofová
zodpovědný pracovník MYTO CZ

MYTO CZ
Po-Pá 8.00-16.00h

Krajská hospodářská komora Liberec poskytuje služby v systému Mýta, tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména

  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek + vydávání premid jednotek registrovaných fleetovacími společnostmi
  • evidence vozidel pro režim placení předem , výdej předplacených jednotek a jejich dobíjení
  • výměny jednotek z důvodu jejich nefunkčnosti - pre pay i post pay / režim placení předem i následné placení /
  • vrácení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • uzavírání smluv pro vozidla osvobozená od platby mýtného, vč. vydání premid , příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému

Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.