Vyšší slevy na dani od 1. července 2017

Čerstvá informace Ministerstva financí České republiky z 16. června 2017 by neměla uniknout zejména zaměstnavatelům a jejich mzdovým účetním.

Od uvedeného data vstupuje v účinnost tzv. daňový balíček, který mění několik samostatných zákonů.

Kromě množství změn v zákonech o daních z příjmů, přidané hodnoty, daňového řádu apod., balíček již pro rok 2017 navyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí dítě a další vyživované dítě. Zvýhodnění na druhé dítě se oproti roku 2016 zvyšuje o 200 Kč měsíčně (2 400 ročně) a nově činí 19 400 Kč, na třetí a další dítě pak o 300 Kč měsíčně (3 600 Kč ročně) a jeho částka platná pro rok 2017 činí 24 200.
Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě se poprvé použije při zúčtování mezd za kalendářní měsíc červenec 2017. Protože do června 2017 se při výplatách mezd postupovalo podle úpravy daňového zvýhodnění na vyživované dítě platné v roce 2016 a poplatníci s vyživovanými dětmi novou úpravu využít nemohli, bude jim zbývající část nároku poskytnuta v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017 nebo v rámci podaného daňového přiznání.
Pro rodiny s dětmi je tak příznivější úprava daňového zvýhodnění trochu zastíněna skutečností, že ke svému nároku se dostanou s nikterak zanedbatelným zpožděním, Zaměstnavatelům a jejich účetním přináší změna, vztahující se k celému zdaňovacímu období, leč účinná až od poloviny roku, vícepráce, náklady a komplikace. Určitě by to mohlo být i jinak.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce