Informace k promíjení DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží

the-smell-of-4032878-1920-j.jpg

Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 18/2021 dne 13. dubna 2021.

VÍCE ZDE