Zastoupení

KHK LK je členem:

Unie Komor Labe Odra

Krajská hospodářská komora Libereckého kraje je členem Unie Německo – polsko – českých komor, které sídlí v hospodářském prostoru mezi Labem a Odrou. V roce 2020 oslaví Unie 20 let od svého vzniku. Sekretariát Unie v současnosti vede komora ve Frankfurtu nad Odrou.

Činnost Unie je zaměřena zejména na budování dopravní infrastruktury, vzájemnou výměnu zkušeností mezi komorami, cestovní ruch a vzdělávání. Každoročně je uspořádáno několik konferencí s tématy v zájmových oblastech a alespoň jedna v Bruselu.

V roce 2019 bylo přijato nové téma, které má reagovat na změny v dopravě, sdílení informací a budoucí komunikaci – MOBILITA. Hlavním garantem je prozatím komora Berlín.

 

Euroregion Nisa

Krajská hospodářská komora Libereckého kraje je členem Euroregionu NISA, organizace, která zabezpečuje spolupráci všech členů z ČR, Polska, Saska sdružených v oblasti Euroregionu. KHK je členem rady a účastní se všech jednání i akcí.

 

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK          

Krajská hospodářská komora Libereckého kraje je členem SPRCR LK. Současným místopředsedou je Ing. Martin Bauer. Jedná se o organizaci, která sjednocuje aktéry v CR, tvoří strategii, plány a pořádá akce v cestovním ruchu.

--

Pro zajištění vlivu je KHK LK zastoupena v nejrůznějších orgánech, komisích, pracovních skupinách, apod.