O nás

KHK LK sdružuje komory z jednotlivých okresů Libereckého kraje. Podporuje a realizuje potřeby a hájí zájmy svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Usiluje o podporu i rozvoj podnikatelského prostředí. Prostřednictvím okresních hospodářských komor zajišťuje služby pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Spolupracuje s místními i státními institucemi a představuje důležité spojení mezi veřejným a soukromým sektorem. Je nedílnou součástí ekonomického života Libereckého kraje.

--

KHK Liberec vznikla jako reakce na vznik Krajských úřadů. V Libereckém kraji se sdružily všechny OHK a na základě občanského zákona vytvořili KHK Liberec. Tato organizace má samostatné IČ i samostatné financování. Při zakládání se všichni shodli na financování od jednotlivých OHK podle platného příspěvkového řádu.

Vedení HK ČR komunikuje v regionech v první řadě se 14 krajskými KHK a zástupci svazů a sdružení. KHK tak zastupují  a komunikují zájmy a požadavky všech 77 okresů/ okresní HK. Prezident HK ČR vydal pro účely řízení komorové sítě samostatnou směrnici.