Projekt Digitalizace

Na Paktu zaměstnanosti LK byl předložen projekt Digitalizace. Cílem tohoto záměru je maximálně podpořit rozvoj regionu. Bezesporu nejdůležitějším faktorem je lidský kapitál. V regionu existuje mnoho institucí a podniků, které představují významný potenciál dalšího úspěšného rozvoje. Zrychlující vývoj společenských a ekonomických změn však klade daleko vyšší nároky na vzájemnou komunikaci, výměnu a sdílení informací. Záměrem této prezentace je hledání možné dohody na společných krocích tak, jak je budoucí vývoj hodnocen z pohledu podnikatelské sféry. Zaměřuje se na oblasti, které budou mít podstatný vliv na vývoj pracovního trhu a které nelze řešit izolovaně. I když se jedná jen o dílčí řešení, chce se zaměřit na jednu z nejkomplikovanějších oblastí - zvyšování konkurenceschopnosti regionu. Technická univerzita, 4 Centra Exelence, odborné školství a Centra odborného vzdělávání a podniky na srovnatelné světové úrovni jsou předpokladem, že Liberecký kraj vysoký potenciál má.

  1. Modernizace průmyslu (průmysl 4.0.)
  2. Kariérové poradenství
  3. Firmičky do škol
  4. Prvky duálního vzdělávání
  5. IT infrastruktura a mobilita