Služby a činnosti

office-1209640-1280-j.jpg

KHK LK sdružuje komory z jednotlivých okresů Libereckého kraje. Podporuje a realizuje potřeby a hájí zájmy svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Usiluje o podporu i rozvoj podnikatelského prostředí. Prostřednictvím okresních hospodářských komor zajišťuje služby pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Spolupracuje s místními i státními institucemi a představuje důležité spojení mezi veřejným a soukromým sektorem. Je nedílnou součástí ekonomického života Libereckého kraje.