Nové vedení úřadu jablonecké OHK

maxresdefault-j.jpg

Vážené dámy a pánové, členové komory, podnikatelé,

dovolte, abych Vás informoval o pro mě zásadní záležitosti. Odcházím z funkce ředitele OHK v Jablonci nad Nisou. Po 30 letech a 3 měsících práce v LIAZu a 17 letech a 6 měsíci práce v Hospodářské komoře plánuju začít další etapu mého života.

Všechny pozice byly zajímavé, náročné i poučné. Nelituji žádných kroků, které jsem udělal. Práce v Hospodářské komoře byla jiná než ve výrobě, poznal jsem mnoho firem a seznámil jsem se s obrovským množstvím lidí, většinou v manažerských pozicích. Zde jsem poznal problematiku podnikatelů a živnostníků, legislativní podmínky podnikání, světovou konkurenci i přístup státu k řešení problémů.

Nesmírně si vážím lidí, kteří na svá bedra vzali úděl majitelů, ředitelů, manažerů, zaměstnavatelů i zaměstnání sama sebe, tj. OSVČ. Tato situace nouzového stavu v plné nahotě ukázala, jak je to náročné z hlediska ekonomiky, hospodaření i práce se všemi zaměstnanci, které nutně pro chod firmy potřebujete. Nyní mluvím hlavně o uzavřených anebo omezených provozovnách.

Když se ohlídnu za dobou strávenou v komoře, povedlo se zorganizovat velké množství vynikajících akcí, povedlo se zrealizovat několik výborných projektů a potěšilo nás, že tyto aktivity byly oceněny, někdy děkovným dopisem, někdy cenou v soutěži a někdy medailí.

Bylo mi velkou ctí s Vámi spolupracovat a do budoucna Vám přeji jen vše dobré, brzké nastolení normálního stavu a mnoho úspěchů ve firemním i osobním životě.

Mé poznatky předávám kolegyni, která bude pokračovat v nastolené práci, přinese další myšlenky a věřím, že bude Jablonecká komora stále vnímána jako jedna z nejúspěšnějších v ČR.

Nyní Vám představím dámu, která bude pokračovat v práci ředitele v úřadu OHK v Jablonci n. N. a KHK Libereckého kraje. Jmenuje se Ing. Iva Linderová. Vážím si Ivy, znám ji skoro celý život. V posledních letech byla místopředsedkyní OHK i členkou představenstva KHK, takže o komorové činnosti mnoho věcí zná, mnoho let působí jako OSVČ, takže velice dobře poznala, co to znamená podnikat.


Vizitka:

Jmenuji se Iva Linderová. Pocházím z Karlových Varů a již více než 30 let žiji v Jablonci nad Nisou. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze jsem několik let pracovala v a.s. LIAZ, prodávala jsem nákladní vozy do německy mluvících zemí a Maďarska. Po druhé mateřské dovolené jsem změnila obor a nastoupila jako euromanažerka na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou, krátce jsem byla také tajemnicí Euroregionu Nisa. Posledních 15 let se zabývám projektovým poradenstvím. Pro různé subjekty, zejména z komunální sféry, jsem vykonávala poradenství při přípravě a realizaci projektů, financovaných z prostředků EU, především z Programů na podporu přeshraniční spolupráce. Mám státní zkoušku z němčiny a domluvím se také anglicky a rusky. Zkušenosti ze svých dosavadních aktivit bych teď ráda využila při práci pro Hospodářskou komoru.

Spojení na paní ředitelku:

Ing. Iva Linderová

Mob: 0420 602 276 664

E-mail: linderova@ohkjablonec.cz

Web: www.ohkjablonec.cz, kde vždy najdete aktuální spojení i aktuální poradenství

--

S přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů a pevného zdraví srdečně

Ing. Oskar Mužíček

ředitel

--

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou