Odpověď poslance Petra Beitla na výzvu OHK zaslanou 17. 12. 2020

131hotel-rehavital-j.jpg

Odpověď pana poslance Ing. Petra Beitla na výzvu jablonecké OHK vydanou 17. 12. 2020.

Výzva - žádost o pomoc v nouzi, od podnikatelů v cestovním ruchu, gastronomii, kultuře a návazných oborech a službách v Libereckém kraji