Přijetí nové stavební legislativy zůstává na dobré cestě

construction-1510561-1920-j.jpg

12.03.2021_hkcr_Poslanecká sněmovna měla začátkem března na programu druhé čtení nového stavebního zákona a jeho doprovodného změnového zákona. V rámci tohoto druhého čtení přijala správné a odpovědné rozhodnutí, že základem pro další projednávání bude komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru a určila termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Pro členskou základnu Hospodářské komory jsou to dvě dobré zprávy.

První z nich je ta, že proces schvalování nové stavební legislativy nebrzdí. Naopak je možné vyzdvihnout a ocenit, že Sněmovna, i přes nelehkou dobu s mnoha prioritami k řešení, tuto potřebnou reformu neodkládá na jiné volební období a uvědomuje si její zásadní význam pro úspěšné projití postcovidovým obdobím a pro znovunastartování ekonomiky. Bylo by zcela nezodpovědné a tristní, pokud by se v důsledku politických tahanic či upřednostňování osobních zájmů před společenským přínosem ocitla opětovně na startovní čáře.

Druhou dobrou zprávou je to, že komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru je obsahově o mnoho bližší schválenému věcnému záměru, reflektuje připomínky Legislativní rady vlády a je akceptovatelný či přímo podporovaný resorty. Návrh umožní významné zjednodušení procesů, snížení počtu vydávaných správních aktů a tedy možných přezkumů. Dalším významným pozitivním posunem je odstranění systémové podjatosti a vytvoření právně čistého prostředí pro dohody obcí s investory. To vše předpokládá sjednocení úřadů do čistě státní stavební správy, integraci a zjednodušení procesů a jednoznačné oddělení kompetencí. Toto sjednocení musí jít ruku v ruce s digitalizací procesů. Nelze je oddělit a nelze ani předpokládat, že lékem pro stavebnictví je samostatně postavená digitalizace či integrace.

A právě tuto systémovou provázanou změnu v sobě obsahuje komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru, který bude v dalším projednávání tvořit základní text. Věříme, že tím je tedy překonán původní vládní návrh stavebního zákona, který se v důsledku přijetí mnoha ústupků zcela odchýlil od jeho věcného záměru. Slovy před necelým rokem zesnulého experta na správní právo JUDr. Kadečky – došlo v důsledku ústupků zájmovým skupinám k odstranění kostry, jakožto základního stavebního pilíře organismu a tím došlo k zásadnímu poškození pohybového aparátu stavební legislativy. Komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru respektuje potřebu dívat se na stavební řízení z pohledu stavebníka, a to při současném zohlednění všech veřejných zájmů, nikoliv úzce z pohledu úředníka.

Druhé čtení je do 30. března přerušeno, aby měly výbory sněmovny dostatek času projednat a upravit pozměňovací návrhy směrem k novému výchozímu textu.